Targi pracy

W ramach projektu „Od integracji w CIS do samodzielności”, realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, zorganizowano targi pracy.

W projekcie dofinansowanym z programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, bierze udział 11 osób z naszej gminy.  W czasie jego trwania, uczestnicy m.in. brali udział w szkoleniach z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerem zarządzania budżetem domowym, część osób wzięła udział także w szkoleniach zawodowych zdobywając nowe kwalifikacje i uprawnienia.

Wcześniej uczestnicy odwiedzili także lokalne zakłady pracy, zapoznając się z ich specyfiką. – Teraz zorganizowaliśmy targi pracy, do udziału w których zaprosiliśmy lokalnych przedsiębiorców – informuje Aleksandra Christyniuk z Urzędu Miejskiego w Kępicach. To między innymi spotkanie z szefami i pracownikami firm zlokalizowanych na terenie naszej gminy oraz instytucji, takich jak biblioteka, Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Spółdzielni Socjalnych „Razem” i „Zielony Punkt”. – Nie zawsze stawiamy na pierwszym miejscu aktualne kwalifikacje pracownika. Najbardziej liczy się motywacja do pracy oraz chęć przyuczenia do zawodu. Pracodawca często jest gotowy zainwestować w rokującego pracownika – podpowiada Rafał Stelmach, przedstawiciel lokalnej firmy.

Projekt ma pomóc uczestnikom w odnalezieniu się na rynku pracy. – Dziękujemy przedstawicielom firm za wsparcie naszych uczestników. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym spotkaniom te osoby poczują się mocniejsze i jeszcze bardziej zmotywowane do poszukiwania oczekiwanego zajęcia – dziękowała przesdsiębiorcom Iwona Goplarek, szefowa kępickiego CiS-u.