Trwa modernizacja chodnika w Barcinie

Rozpoczął się remont chodnika zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 208 w Barcinie.  Zarząd Dróg Wojewódzkich przewidział m.in. rozebranie dotychczasowych płyt chodnikowych ze względu na liczne nierówności i zagłębienia. Nawierzchnia nowego chodnika zostanie wykonana z kostki polbruk wraz z wzmocnieniem istniejącej podbudowy. Przypomnijmy, że w ramach udanej współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego w ostatnim czasie został zmodernizowany kilometrowy odcinek drogi między Warcinem a Osowem, a także wybudowano chodnik w Kępicach od wiaduktu w kierunku ulicy Składowej. – Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego przebiega bardzo pomyślnie i przynosi mieszkańcom wymienne korzyści – mówi Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic. W trakcie prowadzonych prac modernizacyjnych w Barcinie, wszystkich uczestników ruchu drogowego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.