UWAGA – przedłużamy termin składania dokumentów do 28 stycznia!

Kierunek – Mój Biznes” – trzecia tura
 
UWAGA – przedłużamy termin składania dokumentów do 28 stycznia!
 
Szczegóły oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Gminy Kępice pod linkiem:
Projekt „Kierunek – Mój Biznes” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.