Wizja Rozwoju

W Gdyni odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń gospodarczo – społecznych. Są kępickie akcenty!

W dniach 20-21 czerwca odbyła się piąta edycja Forum Wizja Rozwoju pod patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego. Na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni spotkali się eksperci z wielu dziedzin. W tym roku dyskutowano o najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed polską gospodarką – to m.in. kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, gospodarką morską, troską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych.

W ramach wydarzenia, zorganizowano także Kongres Srebrnej Gospodarki podczas którego zwrócono uwagę na pracowników w wieku senioralnym.  W panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Seniorzy na rynku pracy – uwarunkowania” udział wzięła Burmistrz Kępic Magdalena Majewska. W dyskusji uczestniczyli także m.in. Stanisław Szwed -Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej; Adam Meller -Wiceprezes Zarządu Lotos Petrobaltic; czy dr Anita Richert – Kaźmierska – Zastępca Wójta Gminy Kolbudy.

– Seniorzy na rynku pracy są bardzo potrzebni. Ich wiedza i doświadczenie są ważne dla rozwoju firm i organizacji. Uważam, że powinno się uruchomić programy aktywizacyjne dla seniorów, zachęcające do pozostania lub powrotu na rynek pracy – mówiła  Burmistrz Magdalena Majewska. – Do tej pory takimi programami obejmowane były osoby bezrobotne. Myślę, że warto pomyśleć o takiej aktywizacji dla seniorów. Poza tym oferty pracy dla tej grupy powinny być elastyczne – dodała Burmistrz Kępic. Ten wątek spotkał się z zainteresowaniem ministra Szwedy. – To ważny głos, za który dziękuję. Myślę, że może być to dobre rozwiązanie dla aktywizacji zawodowej osób starszych. Z pewnością przedyskutujemy ten pomysł – powiedział Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

Prelegenci dyskutowali o czynnikach, które mogą warunkować pozostanie seniorów na rynku pracy. Wnioski z debaty, mogą przyczynić się do stworzenia lepszych rozwiązań w tym zakresie.

Forum Wizja Rozwoju to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Udział w konferencji umożliwia wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych.