Wybory uzupełniające do Rady Seniorów

Informacje o wyborach uzupełniających do Rady Seniorów Gminy Kępice.