Wynik konsultacji

12 maja 2022 roku przeprowadzono  ustne konsultacje społeczne, których przedmiot stanowił  projekt połączenia wsi Warcino z osadą Łużki oraz zniesienie nazwy urzędowej Łużki.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji zostało opublikowane w dniu 5 maja 2022 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Kępice, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kępice oraz sołectwa Warcino.

Konsultacje przeprowadzono w formie ustnej na zebraniu, które odbyło się 12.05.2022r. W konsultacjach wzięło udział 35 osób uprawnionych do głosowania z miejscowości Warcino i Łużki.

Podczas konsultacji zostało zadane pytanie: „Czy jesteś za przyłączeniem osady Łużki do wsi Warcino oraz zniesieniem nazwy urzędowej Łużki?”

Za : 26 osób

Przeciw: 6 osób

Wstrzymano się od głosu: 3 osoby

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia i trybu przeprowadzenia konsultacji.