Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie gminy funkcjonuje osiem jednostek OSP: Barcino, Biesowice, Kępice, Korzybie, Mzdowo, Podgóry, Przytocko i Warcino. Jednostki OSP Kępice, Korzybie i Biesowice włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wszystkie są Stowarzyszeniami, nad którymi nadzór sprawuje Starosta oraz merytorycznie wspiera Zarząd Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kępicach, w skład którego wchodzą delegaci poszczególnych jednostek.

Skład Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kępicach:

 1. Gajek Stanisław – Prezes
 2. Majewska Magdalena – Wiceprezes
 3. Macedoński Andrzej – Komendant gminny
 4. Sylwia Ziemianowicz – Sekretarz
 5. Szczerba Michał – Skarbnik
 6. Miszczyk Jacek – członek Prezydium
 7. Rosiak Krzysztof – członek Prezydium
 8. Bućko Paweł – członek Zarządu
 9. Kozicki Radosław – członek Zarządu
 10. Kropidłowski Jarosław – członek Zarządu
 11. Mondry Mieczysław – członek Zarządu
 12. Mondry Aleksandra – członek Zarządu
 13. Rapta Paweł – członek Zarządu
 14. Stocki Janusz – członek Zarządu
 15. Burdyl Norbert – członek Zarządu
 16. Macedońska Katarzyna – członek Zarządu
 17. Olszyna Jacek – członek Zarządu
 18. Śliwka Stanisław – członek Zarządu
 19. Piątkowski Sławomir – członek Zarządu

Ochotnicze Straże Pożarne to główne siły do zabezpieczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej naszej gminy. Przygotowane są pod względem fachowym i wyposażenia do działań ratowniczych w zakresie:

 • Zwalczania pożarów zabudowań, lasów, łąk i pastwisk.
 • Zwalczania klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.
 • Udzielania pomocy w czasie wypadków drogowych, w zakresie technicznym i usuwania ich skutków oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej rannym i poszkodowanym.

Prezesi jednostek OSP z terenu Gminy Kępice

 1. Śliwka Stanisław – Barcino
 2. Rosiak Krzysztof – Biesowice
 3. Kropidłowski Jarosław – Kępice
 4. Miszczyk Jacek – Korzybie
 5. Bućko Paweł – Mzdowo
 6. Mondry Mieczysław – Podgóry
 7. Rapta Paweł – Przytocko
 8. Burdyl Norbert – Warcino