16.11.2020
Aktualizacja ostatecznej listy o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes”.
Dokument do pobrania w wersji PDF: lista Udostępnij: facebook tweeter linkedin whatsapp
czytaj dalej
6.11.2020
Ostateczna lista oceny wniosków – Kierunek „Mój Biznes”
Dokument do pobrania w wersji PDF: wyniki Udostępnij: facebook tweeter linkedin whatsapp
czytaj dalej
30.10.2020
Lista wniosków zakwalifikowanych – „Kierunek-Mój Biznes”
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes”. Udostępnij: facebook tweeter linkedin whatsapp
czytaj dalej
28.09.2020
„Mój Biznes” – informacja
Informujemy, że wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” zostaną ocenione w późniejszym terminie. Wszyscy uczestnicy...
czytaj dalej
27.08.2020
Rozpoczynamy przyjmowanie dokumentów – „Kierunek – Mój Biznes”
Rozpoczynamy przyjmowanie dokumentów o wsparcie finansowe w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Dokumenty przyjmowane będą w dniach 27.08 – 18.09.2020...
czytaj dalej
19.08.2020
Wyniki oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych i rozmowy z doradcą zawodowym w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” .
Wyniki oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych i rozmowy z doradcą zawodowym w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...
czytaj dalej
21.07.2020
Wyniki oceny formalnej – projekt pn.”Kierunek – Mój Biznes”
Wyniki oceny formalnej przedłożonych formularzy rekrutacyjnych oraz przyznania punktów za przynależność do grup preferowanych w ramach projektu pn. „Kierunek – Mój Biznes”, współfinansowanego ze...
czytaj dalej
18.06.2020
Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Kierunek – Mój Biznes”
Gmina Kępice udostępnia dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty związane z przyznawaniem środków finansowych. Prosimy wszystkie osoby zainteresowanie o zapoznanie się z nimi. Dokumenty przyjmowane będą...
czytaj dalej