Czyste Powietrze

W Urzędzie Miejskim w Kępicach działa ważny punkt. Warto skorzystać z nieodpłatnej pomocy.

Informujemy, że w Kępicach funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Jest to wynik zawartego porozumienia pomiędzy naszym samorządem, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. – Z punktu mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy, zainteresowani szeroką ofertą programu. Dotyczy on m.in. wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – informuje Marek Jaskólski, koordynator programu z ramienia Urzędu Miejskiego. Projekt przeznaczony jest dla właścicieli budynków jednorodzinnych, bądź zabudowy bliźniaczej. Z udzielanych konsultacji korzysta coraz więcej osób. – Do tej pory blisko stu mieszkańców uzyskało dotacje na realizację prac wynikających z Programu „Czyste Powietrze”. Każda chętna osoba spełniająca warunki udziału w programie może liczyć na pełne wsparcie – deklaruje Marek Jaskólski. Na co dzień, punkt funkcjonuje w siedzibie Urzędu Miejskiego w pokoju 109. Ponadto, konsultacje udzielane są także podczas  festynów i imprez gminnych w specjalnie przygotowanym stanowisku. Wszelkie istotne informacje udzielane są także telefonicznie pod nr 726 077 230, bądź 59 857 66 21 oraz pod linkiem www.czystepowietrze.gov.pl

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 77

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 39

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 551 383,69 zł