Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Czerwiec 2022

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich.

Do dyspozycji są dwa numery czynne codziennie od 16 do 21:

 – bezpłatny 800 11 08 11

– płatny według taryfy operatora 22 290 70 00.

Telefon obsługiwany jest w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.

Sierpień 2021

Sierpień od wielu lat jest ogłaszany miesiącem trzeźwości. A trzeźwość jest niemożliwa bez abstynencji.

Dlaczego jednym przychodzi to bardzo łatwo, a innym tak bardzo trudno?

Jedni żyją po prostu, nie potrzebują ekstra ekscytujących przeżyć i potrafią wesoło porozmawiać, bawić się, a nawet tańczyć bez kropli alkoholu.

Dla innych czas wolny, weekend, urlop, wakacje- to coś, czemu koniecznie towarzyszyć musi alkohol lub inne środki odurzające, bo przecież „ musimy się zresetować”.

Czy rzeczywistość jest taka okropna, że potrzebujemy okresowych „wstrząsów” i „resetów” ?

Przecież to, jak się w niej odnajdujemy zależy od nas samych.

Jeśli rzeczywistość nudzi i ciąży, do nas należy szukanie zdrowych i konstruktywnych alternatyw, rozrywek i rozwiązań problemów.

Zdrowia i radości bez chemicznych „polepszaczy” życzy Państwu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

25  lipiec –  Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Już po raz 16 w Dniu Świętego Krzysztofa – patrona kierowców, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Święto obchodzone jest od 2006 roku z inicjatywy Krajowego Duszpasterstwa Kierowców, które współpracuje z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  oraz Krzysztofa Hołowczyca – kierowcy rajdowego.

W tym dniu policjanci przypominają kierowcom, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a także kultura jazdy i poszanowanie innych użytkowników drogi.

Najczęstsze grzechy polskich kierowców:

  • nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
  • nieprawidłowe wykonywanie manewrów
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym
  • niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

W 2020 roku na polskich drogach miało miejsce 23 540 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2 491 osób:
– w porównaniu z 2019 rokiem, liczba ta spadła o 6 748 wypadków (-22,3%).
– w porównaniu z 2018 rokiem, liczba ta spadła o 8 134 wypadki (-25,7%).

Co dziesiąty wypadek jest śmiertelny. To czy bezpiecznie dojedziemy do celu w dużej mierze zależy od nas samych. Podstawowym warunkiem rozsądnego i właściwego zachowania na drodze jest trzeźwy umysł. Aby prawidłowo reagować, niezbędne jest precyzyjne i dokładne spostrzeganie oraz właściwa ocena sytuacji. Alkohol i inne środki odurzające uniemożliwiają jedno i drugie. W razie zagrożenia niezbędny jest też dobry refleks, a o taki trudno, gdy kierowca jest „pod wpływem”.

Siadając za kierownicą pojazdu pamiętajmy by być trzeźwym i wypoczętym, o respektowaniu przepisów ruchu drogowego, szanowaniu innych uczestników ruchu, o tym, że odpowiadamy za osoby przewożone.

Apelujemy o ostrożną i rozważną jazdę, o odpowiedzialne zachowanie na drodze.

Z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego życzymy tylu powrotów co wyjazdów.

                                                                                                       Bożena Skuriat
                                                                                                       Przewodnicząca GKRPA w Kępicach

Dotyczy: Wspólnoty ACA (DDA/DDD) Dorosłe Dzieci Alkoholików/ Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych.


Program DDA, oparty na Dwunastu Krokach i Dwunastu Tradycjach, jest niezależnym programem zdrowienia dla dorosłych wychowanych w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych. Wspólnota ACA  ponad 40 lat DDA pomaga osobom dorosłym wychowanym w dysfunkcyjnych rodzinach goić rany z przeszłości i żyć odpowiedzialnie w wieku dorosłym.

Aby zaznajomić Państwa z programem DDA, chcielibyśmy wyjaśnić kilka podstawowych pojęć i przekonań dotyczących DDA:

• Wspólnota DDA uważa, że dzieci dotknięte w dzieciństwie chorobą alkoholizmu lub dysfunkcją rodziny, w życiu dorosłym odtwarzają jej skutki. Dzieci w tego typu rodzinach przejmują model uzależnienia zewnętrznego i wewnętrznego, który odreagowują w dorosłym życiu.

• Wpływ alkoholizmu lub innej dysfunkcji rodzinnej jest wielopokoleniowy. Dziecko doświadczające traumatycznych przeżyć, aby czuć się bezpiecznie, ukazuje światu fałszywe Ja i ukrywa swoje prawdziwe Ja, aby ochronić się przed traumą i przetrwać w przerażającej rzeczywistości.

• Jako dorośli, w obliczu trudnych sytuacji w dorosłym życiu, takie osoby nieświadomie mentalnie cofają się do okresu dzieciństwa. Dlatego w literaturze Wspólnoty DDA omawiane są tematy takie jak alkoholizm, uzależnienie zewnętrzne i wewnętrzne, pokoleniowa dysfunkcja, zespół stresu pourazowego, dysocjacja, zależność, współuzależnienie, żałoba, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, uzależnienie behawioralne, kazirodztwo, molestowanie i regresja jako niektóre z konsekwencji wychowania w rodzinie alkoholowej lub w inny sposób dysfunkcyjnej.

Członkowie Wspólnoty DDA biorą na siebie odpowiedzialność za swoje życie i nie zrzucają winy za swą sytuację na opiekunów ani na doświadczenia z dzieciństwa. Jedynym warunkiem przynależności do DDA jest chęć zdrowienia ze skutków wychowania w rodzinie alkoholowej lub dysfunkcyjnej. Wspólnota DDA sugeruje swoim członkom, aby czytali literaturę DDA, brali udział w mitingach (spotkaniach) ACA(DDA/DDD) i praktykowali Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji. Członkowie DDA uczą się ponownie wychowywać siebie, z łagodnością, humorem, miłością i szacunkiem. Członkowie DDA zmierzają do osiągnięcia wewnętrznej integracji i przebudzenia duchowego. DDA nie łączy się z żadną religią, programem czy filozofią i nie przyjmuje żadnych dotacji z zewnątrz.

W Polsce działa około 100 grup ACA (DDA/DDD). Listę aktualnych mitingów Wspólnoty ACA (DDA/DDD) znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce „lista mitingów”. Polskojęzyczna Intergrupa Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych od wielu lat współpracuje ze światową Wspólnotą ACA/DF (Adult Children of Alcoholics®/Dysfunctional Families). Polskojęzyczna Wspólnota ACA (DDA/DDD) współpracuje z innymi wspólnotami opartymi na programach 12 kroków i 12 tradycji. Mamy nadzieję, że te informacje będą przydatne dla Państwa, Waszych współpracowników oraz osób, którym Państwo służą. Dziękujemy za poświęcony nam czas na zapoznanie się z naszą informacją o Wspólnocie ACA (DDA/DDD).
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, prosimy o odwiedzenie strony internetowej naszej Wspólnoty ACA (DDA/DDD) https://dda.org.pl


Z wyrazami szacunku
Komisja d/s Informacji Publicznej
Integrupy Polskojęzycznej Wspólnoty ACA (DDA/DDD)
e-mail: komisjaip@dda.org.pl
https://dda.org.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach informuje, że od miesiąca czerwca 2020 r. wznawia prace komisji.

Funkcjonować również będzie punkt konsultacyjno-informacyjny (pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 1500  – 1800)  oraz prowadzona będzie grupa wsparcia (drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. 1500  – 1700).

Osoby zgłaszające się prosimy o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

                                                                        Przewodnicząca GKRPA w Kępicach
Bożena Skuriat

15 kwietnia – Światowy Dzień Trzeźwości

Trzeźwość – dlaczego jest tak ważna, że poświęca się jej światowy dzień?
Może dlatego, świat stawia nam wiele różnych, często niespodziewanych i trudnych wyzwań. Człowiek nietrzeźwy, oszołomiony, podlegający niekontrolowanym emocjom jest wyłączony z realnej rzeczywistości. Jeśli nie jest w stanie trzeźwo ocenić sytuacji w której się znalazł, nie jest też w stanie konstruktywnie reagować na wyzwania. Problemy się z czasem tylko pogłębiają.
To wielka sztuka i odwaga spędzać życie na trzeźwo. Bawić się, wzruszać, zawierać i kończyć relacje, znosić porażki i świętować sukcesy przytomnie, bez „przymrużenia oka” z otwartym sercem i głową. A więc trzeźwości i odwagi na wszystkie dni w roku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach informuje, że w dniu 16.02.2021 r. punkt konsultacyjno-informacyjny będzie nieczynny, a w dniach  09 i 23.02.2021 r. nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia.

Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy (800-12-00-02). Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Informacji na temat możliwości uzyskania pomocy dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy udziela również PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA     ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Anna Misiun od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod nr telefonu 59 857 63 59.

                                                                       Przewodnicząca GKRPA w Kępicach
                                                                                                           Bożena Skuriat

Moja praca w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach trwa już 20  lat. Przez te lata byłam również pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i bezpośrednim świadkiem rozwoju i dorastania wielu młodych mieszkańców naszej gminy.

Zdaję sobie sprawę jak trudno jest uchronić dzieci i młodzież a potem młodych dorosłych przed destrukcyjnymi nawykami i uzależnieniami.

Dlaczego tak się dzieje ?

Utrwalone w naszej kulturze poglądy i wzorce spożywania alkoholu sprzyjają niestety jego zbyt częstemu spożywaniu. Bo przecież alkohol wpisuje się w podziękowania, wynagrodzenia za drobne lub większe przysługi i prace, prezenty, „oblewanie” sukcesów lub po prostu pewnych etapów edukacji i pracy, imieniny, urodziny (często wręcz nie wypada odmówić, bo to  przecież „ na zdrowie”, „ za zdrowie”, „ na jedna nogę”, „ na druga nogę” , „na robaka” i „pod  ….. robaka …). Z pewnością między innym zauważyliście, że robi się wesoło? I bywa wesoło (chyba, że ktoś upija się „na smutno”).    Wesoło przestaje jednak być  dla niektórych konsumentów i ich rodzin kiedy za kierownicę wsiada kierowca pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. Kiedy w tych okolicznościach naraża, a niekiedy rujnuje, zdrowie własne, swoich pasażerów a niejednokrotnie przypadkowych ofiar kolizji i utraty trzeźwej oceny sytuacji. Kiedy  bezpieczne,  szczęśliwe i dostatnie życie rodzinne uniemożliwia uzależnienie jednego albo obojga rodziców albo dorosłego już dziecka. Uzależnienie, które sprawia, że przyjmowanie środka psychoaktywnego staje się podstawową potrzebą. Organizm skrajnie zaburzony na poziomie biochemicznym domaga się swojej porcji związku chemicznego niezależnie jak trująca i szkodząca zdrowiu jest to substancja. Ludzie pod wpływem głodu potrafią kraść, a nawet zabijać. Cóż innego robi alkoholik czy narkoman: okrada i zabija siebie       i innych. Okrada ze zdrowia, pieniędzy, godności i miłości, a na koniec nawet z nadziei.   Nie okradajmy innych i nie dajmy się okraść – są miejsca, gdzie można uzyskać pomoc. To tyle na początek. Do tematu jeszcze wrócimy.”

Psycholog Dorota Sokołowska-Łoboda – członek GKRPA w Kępicach

„PIŁEŚ – NIE JEDŹ”

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających jest niebezpieczne nie tylko dla kierowcy i jego pasażerów, ale również dla innych osób korzystających z dróg i ich okolic.  Możliwość korzystania z wygody i wolności jaką daje samochód powinna łączyć się ze świadomością, że pojazd bywa śmiercionośnym narzędziem. Że uruchomiając silnik i ruszając w drogę odpowiadamy za skutki nieuwagi i niedyspozycji.

Pijani kierowcy doprowadzili w 2019 roku do 1655 spośród  2717 ogólnej liczby wypadków,         co stanowi blisko 61% wszystkich zdarzeń drogowych z udziałem alkoholu. W ich wyniku śmierć poniosło 192 osób, a rannych zostało 2 015.

Jakie niebezpieczne zachowania pijanych kierowców były bezpośrednimi przyczynami zdarzeń na drodze? Najczęściej były to:

  • niedostosowania prędkości do warunków ruchu,
  • nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu,
  • nieprawidłowego wyprzedzania,
  • niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami.

Świadomością i odpowiedzialnością powinni wykazywać się też świadkowie i towarzysze kierowcy, który rusza w drogę mając we krwi alkohol. Jeśli patrzycie Państwo na takie sytuacje     w Waszym otoczeniu obojętnie – to odpowiedzialność za zagrożenie zdrowia i życia  innych ludzi  spada także na Was.

Psycholog Dorota Sokołowska-Łoboda – członek GKRPA w Kępicach

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania  uzależnieniom

W związku z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom ioraz patologiom społecznym na terenie Gminy Kępice wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Bezpieczny Region słupski.

Poniżej ogłoszenie o wynikach konkursu.

skan

Sierpień miesiącem abstynencji

W 1984 r. Episkopat Polski ogłosił sierpień miesiącem trzeźwości narodu (miesiącem abstynencji). Wtedy biskupi po raz pierwszy wezwali mieszkańców do powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych.

Sierpień, ponieważ to miesiąc ważnych świąt maryjnych i rocznic narodowych, miesiąc przebudzenia narodowego.

Alkoholizm poniewiera ludzką godność. To zagrożenie nr 1 dla bytu narodowego, dla polskich rodzin. Co piąta rodzina dotknięta jest problemem alkoholowym, ponad 1 mln uzależnionych od alkoholu, ok. 5 mln ludzi jest codziennie pijanych, 14% dorosłych Polaków pije ryzykownie i szkodliwie, nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Już wypijamy ponad 10l czystego alkoholu na statystycznego mieszkańca.

Ciągle rosnąca ilość punktów, w których sprzedaje się alkohol zwiększa jego dostępność, co jest przyczyną wzrostu spożycia. Polska jest w grupie krajów o najwyższym spożyciu alkoholu. Sytuacja jest alarmująca. Polacy piją coraz więcej, zaczynają coraz młodsi. Wystarczy popatrzeć wokół siebie. Jakże często miarą naszego wypoczynku, wakacji jest ilość wypitego alkoholu. Dzieci i młodzież naśladują dorosłych. Trwa dzisiaj „cicha” zgoda dorosłych na picie alkoholu przez dzieci i młodzież. Skutki są tragiczne: uzależnienie, rozpad życia rodzinnego, rozwody, depresje, przemoc w rodzinach, agresja.

Dlatego podejmujmy abstynencję od alkoholu. Nie kupujmy, nie częstujmy nikogo alkoholem, nie namawiajmy i nie zmuszajmy do picia innych.

Abstynencja jest rodzajem postu, dobrowolnym wyrzeczeniem się rzeczy, której nadużywanie może doprowadzić do nałogu.

Abstynencja – to słowo bardzo sponiewierane w świecie nieograniczonej konsumpcji.

Moja abstynencja może być darem dla tych, którzy nie mogą wyjść z nałogu, wyrazem solidarności
z osobami i rodzinami, które przeżywają dramat alkoholizmu czy też innych uzależnień, odważnym znakiem troski o życie narodu. Swoją abstynencją możemy pokazać, że zależy nam na trzeźwości drugiego człowieka, a jednocześnie sami przed sobą możemy udowodnić, że potrafimy żyć bez alkoholu.

To właśnie w sierpniu wiele osób rozpoczyna trzeźwe życie.

ZACHĘCAMY do abstynenckich postanowień w sierpniu!

Terapeuta uzależnień Bożenia Skuriat – członek GKRPA w Kępicach

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Kępice z dnia 29 siepnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Kępice z dnia 29 siepnia 2019 roku