Gospodarka odpadami komunalnymi

Terminy wywozów odpadów wielkogabarytowych

Harmonogram wywozu odpadów

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Obowiązki właściciela nieruchomości

Deklaracja na 2021r

Stawki za wywóz odpadów

Segregacja odpadów

Wykaz Przedsiębiorców

Analiza stanu gospodarki odpadami 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami 2020

W celu realizacji zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – Rada Miejska w Kępicach podjęła stosowne uchwały:

UCHWAŁA NR XII 117 2019

UCHWALA NR XII 118 2019

UCHWALA NR XII 119 2019

UCHWALA NR XII 120 2019

UCHWALA NR XII 121 2019

UCHWALA NR XII 122 2019