Stawki za wywóz odpadów

Obowiązujące stawki za odpady:
  • 54 zł nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych
  • 27 zł selektywna zbiórka odpadów komunalnych