Stawki za wywóz odpadów

Obowiązujące stawki za odpady:
  • 42 zł nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych
  • 21 zł selektywna zbiórka odpadów komunalnych
  • 19 zł selektywna zbiórka odpadów komunalnych (bio na własny kompostownik)