Bieg Garduły – biegiem wokół jeziora

Coroczna impreza sportowa, organizowana w pierwszą niedzielę lipca od 26 lat. Pierwsza jej edycja odbyła się w 1994 r. Trasa biegu wiedzie wokół jeziora Korzybskiego, liczy 10,5 km – cztery pętle. Inicjatorem organizacji biegu jest Zenon Słomski, maratończyk z Korzybia, ambasador gminy Kępice.

Patronką biegu jest Elżbieta Garduła, nieżyjąca już pracownica PKP, która organizowała biegi kolejarza dla regionu słupskiego.

W pierwszym biegu, organizowanym w 1994 r. wzięło udział 14 zawodników, rekordową frekwencję mił bieg z 2015 r., kiedy to brało w nim udział ponad 280 biegaczy.

W 2019 r. odbędzie się Jubileuszowy 25 Bieg im. E. Garduły. Zapraszamy 8 lipca o godz. 11 na plażę nad jeziorem Korzybskim.

Bieg Garduły

Termin: 6.07. 2019 r.

Harmonogram:

15.00 – 17.45

Biuro zawodów „Biegu Garduły”

18.00

Start Biegu

18.00-21.00

Imprezy towarzyszące o charakterze rekreacyjnym

21.00

Ceremonia rozdania nagród

 

Miejsce: Plaża nad Jeziorem Korzybskim

Trasa: wokół Jeziora Korzybskiego

Organizatorzy: Gmina Kępice, Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji SP. z o.o., Nadleśnictwo Warcino

Współorganizatorzy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice,  Sołectwo Korzybie, Ochotnicza Straż Pożarna w Korzybiu

Ambasador: Zenon Słomski

Patronat: Starosta Słupski

Zapisy:

http://biegnijmy.pl/index.php?kat=zapisy/20190706-3-korzybie-xxvi-bieg-elzbiety-garduly&plik=zapisy

Opis:

W tym roku odbędzie się już 26 edycja biegu, którego inicjatorem jest Zenon Słomski. Chciał  w ten sposób uhonorować pamięć po Elżbiecie Gardule, która organizowała Biegi Kolejarza. Dystans biegu wynosi 10,5 kilometra. Są to cztery okrążenia wokół malowniczo położonego jeziora w Korzybiu. Start i metę planujemy na plaży. W tym roku zawody rozpoczną się o nietypowej porze, bo o godz. 18. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które 06 lipca 2019 r. ukończą 16 lat (decyduje dokładna data urodzenie: dzień, miesiąc, rok). Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w XXVI Biegu im. Elżbiety Garduły, przedstawiają zaświadczenie lekarskie lub składają oświadczenie podpisane własnoręcznie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia: numer startowy + agrafki, ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków, puchar i pakiet startowy (dla 200 pierwszych biegaczy na mecie), pamiątkowy dyplom dla osób, które ukończą bieg, nagrody dla zwycięzców w biegu głównym i posiłek po biegu. Do uczestnictwa w biegu będzie dopuszczonych 300 zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Po ceremonii zwycięzców odbędzie się losowanie nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników biegu.