Jednostki organizacyjne

Biblioteka Publiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Środowiskowy Dom Samopomocy

Centrum Integracji Społecznej

Świetlice wiejskie