Mieszkanie Plus

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA LOKALE UŻYTKOWE  „MIESZKANIE PLUS”

Burmistrz Kępice informuje, że osoby zainteresowane zawarciem umów najmu lokali użytkowych położonych w budynkach budowanych w ramach programu „Mieszkanie Plus” w Kępicach przy ul. Niepodległości mogą składać wnioski o najem lokali.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu prosi się o składanie wniosków z opisem działalności jaka będzie prowadzona w lokalu.

Wnioski można składać:

  • w wersji papierowej w pok. nr 103 w Urzędzie Miejskim w Kępicach ul. Niepodległości 6
  • elektronicznie na adres email: mieszkanieplus@kepice.pl

Termin składania wniosków upływa z dniem 06.12.2019 r.

Ponadto  Burmistrz  Kępic  informuje,  że przewidywany  czynsz najmu będzie  wynosił 22,00 zł /lm2 lokalu położonego na parterze i 19,00 zł/ lm2 lokalu położonego na piętrze.

Ogłoszenie o naborze

Budynek usługowy parter

Budynek usługowy poddasze

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU  „MIESZKANIE PLUS”

Burmistrz Kępic działając na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Kępicach  z dnia  27 czerwca 2019 r. w sprawie  zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym kryteria pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, obowiązkowej kaucji w budynkach mieszkalnych przy   ul. Niepodległości w Kępicach  w ramach programu „Mieszkanie Plus”

 

Informuje, że od dnia 01.08.2019 r. osoby zainteresowane zawarciem umów najmu lokali mieszkalnych realizowanych w ramach programu „Mieszkanie Plus” w Kępicach przy
ul. Niepodległości mogą składać wnioski o najem lokali.

Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu zobowiązane są złożyć formularz wniosku wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do ww.  uchwały oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające Burmistrzowi Kępic dokonanie oceny wniosku i przydzielenie punktów określonych w § 9 ust. 3 uchwały, a w szczególności:

– zaświadczenia o zarobkach

– odcinki emerytury lub renty za ostatnie 3 miesiące

– oświadczenie o dochodach całej rodziny / gospodarstwa domowego

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

– kopie dyplomów wyższej uczelni

– itp.

Wnioski wraz z załącznikami można składać:

– w wersji papierowej w pok. nr 103 (sekretariat) w Urzędzie Miejskim w Kępicach

– elektronicznie na adres email:  mieszkanieplus@kepice.pl

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 30.09.2019 r.

Ponadto Burmistrz Kępic informuje, że przewidywany czynsz najmu będzie wynosił  ok. 19,00 zł /1m2 lokalu (stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych w tym m.in. za: c.o., energię elektryczną, wodę i ścieki, śmieci itd.)

W przypadku podpisania przez Gminę Kępice z Bankiem BGK umowy o dofinansowanie wydatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa  w pierwszych latach najmu mieszkania, najemcy, którzy nie będą przekraczali kryterium dochodowego określonego w w/w ustawie będą mogli otrzymać dopłatę do czynszu   w wysokości ok. 6,50 zł/1m2 przez max. okres 15 lat.

 

Ogłoszenie o naborze Mieszkanie Plus

Uchwała VIII_76_2019

Wniosek-doc

Wniosek-pdf

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

BM 1 – A3 – rzut przyziemia

BM 1 – A2 – rzut piwnic

BM 1 – A4 – rzut I pietra

A3 – rzut poddasza

 

 

Filmy dotyczące programu Mieszkanie Plus w Kępicach

https://www.youtube.com/watch?v=a2CEmoTmQ1w

https://www.youtube.com/watch?v=JCP79l0t0q8&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=R5j9VJOiGkE

https://www.youtube.com/watch?v=xdjdI3mmKkk

https://www.youtube.com/watch?v=lKw_Nz07pak

 

Mieszkanie Plus w Kepicach

Dla kogo Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus_najważniejsze fakty