Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia

scan biblioteka

Dane podstawowe
Numer działki: 203/12, 203/16
Numer księgi wieczystej: Sl1m/00019707/6, SL1M/00021314/1
Rodzaj nieruchomości: gruntowa niezabudowana
Przeznaczenie: użyczenie
Forma nabycia:
Powierzchnia:
Adres nieruchomości
Miejscowość: Obłęże
Kod pocztowy: 77-230
Infrastruktura
Gaz:
Elektryczność:
Woda:
Kanalizacja:
Udostępnienie nieruchomości
Termin przetargu:
Cena wywoławcza: PLN
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: