I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kępice dz.nr. 8/7, 8/10

S+250i, UM 21012213180

Dane podstawowe
Numer działki: 8/7, 8/10
Numer księgi wieczystej: SL1M/00010110/1
Rodzaj nieruchomości: gruntowa niezabudowana
Przeznaczenie:
Forma nabycia: własność
Powierzchnia:
Adres nieruchomości
Miejscowość: Kępice
Ulica: 1-go Maja
Kod pocztowy: 77-230
Infrastruktura
Gaz:
Elektryczność:
Woda:
Kanalizacja:
Udostępnienie nieruchomości
Termin przetargu: 25.02.2021
Cena wywoławcza: PLN
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: