Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 12/3, obręb ewidencyjny Kępice

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, dz. nr 12/3 w Kępicach

scan ogłoszenie

Dane podstawowe
Numer działki: 12/3
Numer księgi wieczystej: SL1M/10169/9
Rodzaj nieruchomości: gruntowa niezabudowana
Przeznaczenie:
Forma nabycia: własność
Powierzchnia: 2.2076
Adres nieruchomości
Miejscowość: Kępice
Ulica: 1-go Maja
Kod pocztowy: 77-230 Kępice
Infrastruktura
Gaz: nie
Elektryczność: nie
Woda: nie
Kanalizacja: nie
Udostępnienie nieruchomości
Termin przetargu: 26.10.2021
Cena wywoławcza: 215.400,00 PLN
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko: Urząd Miejski w Kępicach, pok. nr 105
Telefon: (59) 857 6621 wew. 57
Adres e-mail: