Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 51/6 oraz 460/1 o pow 0,1638ha w Przytocku

wykaz

Dane podstawowe
Numer działki: 51/6, 460/1
Numer księgi wieczystej:
Rodzaj nieruchomości: dr
Przeznaczenie:
Forma nabycia:
Powierzchnia:
Adres nieruchomości
Miejscowość: Przytocko
Kod pocztowy:
Infrastruktura
Gaz:
Elektryczność:
Woda:
Kanalizacja:
Udostępnienie nieruchomości
Termin przetargu:
Cena wywoławcza: 66.000,00 + 23% VAT PLN
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: