Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia cz. dz. nr 369/1 w Kępicach o pow 6m2

wykaz dzierżawa

Dane podstawowe
Numer działki: 369/1
Numer księgi wieczystej:
Rodzaj nieruchomości:
Przeznaczenie:
Forma nabycia:
Powierzchnia:
Adres nieruchomości
Miejscowość: Kępice
Ulica: Konopnickiej
Kod pocztowy: 77-230 Kępice
Infrastruktura
Gaz:
Elektryczność:
Woda:
Kanalizacja:
Udostępnienie nieruchomości
Termin przetargu:
Cena wywoławcza: PLN
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: