Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie część dz. nr 83/2 w Kępicach

wykaz

Dane podstawowe
Numer działki: 83/2
Numer księgi wieczystej:
Rodzaj nieruchomości:
Przeznaczenie:
Forma nabycia: użyczenie
Powierzchnia:
Adres nieruchomości
Miejscowość: Kępice
Kod pocztowy:
Infrastruktura
Gaz:
Elektryczność:
Woda:
Kanalizacja:
Udostępnienie nieruchomości
Termin przetargu:
Cena wywoławcza: PLN
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: