Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dz. nr 307 Obłęże

wykaz 307 Obłęże

Dane podstawowe
Numer działki: 307
Numer księgi wieczystej:
Rodzaj nieruchomości: dr
Przeznaczenie:
Forma nabycia:
Powierzchnia:
Adres nieruchomości
Miejscowość: Obłęże
Kod pocztowy:
Infrastruktura
Gaz:
Elektryczność:
Woda:
Kanalizacja:
Udostępnienie nieruchomości
Termin przetargu:
Cena wywoławcza: 8700 PLN
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: