Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Pustowo dz. nr 77/8

wykaz

Dane podstawowe
Numer działki: 77/8
Numer księgi wieczystej:
Rodzaj nieruchomości:
Przeznaczenie:
Forma nabycia:
Powierzchnia:
Adres nieruchomości
Miejscowość: Pustowo
Kod pocztowy:
Infrastruktura
Gaz:
Elektryczność:
Woda:
Kanalizacja:
Udostępnienie nieruchomości
Termin przetargu:
Cena wywoławcza: 280000,00 PLN
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: