Ludność i gospodarka

W gminie Kępice mieszka ok. 9 700 mieszkańców, z czego ok. 3 600 osób mieszka w Kępicach. Obszar gminy podzielony jest na 17 sołectw:
Barcino (obejmujące również miejscowości Mielęcino i Kotłowo),
Bronowo (łącznie z miejscowościami Jabłonna i Jabłoniec),
Barwino (z Gościeradzem),
Biesowice (z Biesowiczkami, Kawką i Przyjezierzem),
Darnowo (z Węgorzynem),
Ciecholub,
Korzybie,
Mzdowo (z miejscowościami Mzdówko, Mzdowiec, Kaczyno i Chorówko),
Obłęże,
z Osieki,
Osowo (z Chorowem),
Płocko z Polichnem,
Podgóry (z Brzezinką),
Pustowo,
Przytocko,
Warcino (z miejscowością Łużki),
Żelice.

Na terenie gminy znajduje się ponad 30 miejscowości.

Sieć osadniczą obszaru cechuje duże rozproszenie jednostek osadniczych i stosunkowo niewielka liczebność – od 200 do 800 mieszkańców. Największa koncentracja ludności występuje w mieście Kępice, zaś na terenach wiejskich do największych miejscowości należą: Korzybie, Biesowice, Przytocko, Barcino.

Miejscowości te skupiają połowę ludności z terenów wiejskich gminy. Kępice pełnią funkcję centrum administracyjnego gminy, ośrodka gospodarczego i kulturalno – społecznego. Miasto spełnia rolę wielofunkcyjnego ośrodka obsługi ludności. Istnieją w nim placówki handlowe i usługowe, w głównej mierze prywatne – z branży usługowej i w mniejszym stopniu przemysłowej. Główne przedsiębiorstwa w gmine to Kegar Sp. z o.o., Grass Sp. z o.o., Metal Works Sp. z o.o.