Wyniki oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych i rozmowy z doradcą zawodowym w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes”

Wyniki oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych i rozmowy z doradcą zawodowym w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

S+250i, UM 21071610450