Barton Barcino

Trener: Jan Pawlicki
Prezes: Łukasz Kozieł

Celem Wiejskiego Klubu Sportowego „Barton” – Barcino jest:

  • Organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych
  • Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej
  • Czynny udział w życiu kulturalnym, społecznym oraz podnoszenie poziomu sportowego członków, a w szczególności młodzieży
  • zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, dbając o ich modernizację, remont i konserwację

Klub sportowy ukierunkowany jest na piłkę nożną. Zarejestrowanych jest 30 piłkarzy seniorów grających w kl. „A”. Klub nie posiada drużyny juniorów.