KKP Garbarnia Kępice

Trener: Grzegorz Lewandowski
Prezes: Andrzej Mączyński
Wiceprezes ds. sportu: Piotr Szewczyk
Wiceprezes ds. finansowych: Jerzy Łuczak

www.garbarnia.futbolowo.pl/garbarnia/index.php

Kępicki Klub Piłkarski „Garbarnia” ma na celu propagowanie kultury sportowej wśród społeczności lokalnej, szczególnie wśród młodzieży na terenie Gminy Kępice. Klub prowadzi cztery drużyny piłkarskie, w tym trzy młodzieżowe. Celami klubu jest również:

  • Upowszechnienie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej oraz rozwijanie i promowanie sportu wśród społeczności lokalnej
  • Zrzeszanie osób pragnących uprawiać sport i stwarzanie im warunków do jego uprawiania
  • Kształtowanie postaw prospołecznych, szczególnie wśród młodzieży
  • Działanie na rzecz wyrównania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej
  • Promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy