LKS Echo Biesowice

Sekcja piłki nożnej
Trener: Robert Piasecki
Prezes: Andrzej Brandt
Tel.: kom.608 343 334
Wiceprezes: Andrzej Piasecki
Skarbnik: Zdzisława Zeszutek
www.echobiesowice.futbolowo.pl/echobiesowice/index.php

Rok powstania Ludowego Klubu Sportowego: 1955 r.

Celem klubu jest wskazanie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz ugruntowanie w nich nawyku kreatywnego i racjonalnego gospodarowania czasem wolnym. Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i rekreacji , upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży higienicznego trybu życia oraz integracja środowiska w celu upowszechnienia masowego i aktywnego udziału społeczeństwa Biesowic, głównie dzieci i młodzieży w imprezach sportowo-rekreacyjnych, zapobieganie o dobre kontakty z innymi ludźmi, kształtowanie w młodzieży umiejętności funkcjonowania w sytuacjach trudnych i podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Sekcja tenisa stołowego ping-pong
Trener: Jan Pawlicki