Obiekty sportowe

W gminie Kępice znajduje się bogata baza obiektów sportowych. Na terenie gminy znajduje się jedno boisko typu Orlik w Kępicach, boiska wielofunkcyjne – w Warcinie, Barcinie, Biesowicach, Osowie i Korzybiu. Ponadto w gminie znajdują się:

siłownie napowietrzne – w Kępicach (2 szt.), Obłężu, Osowie, Biesowicach i Mzdowie.

W Kępicach znajduje się ponadto siłownia (budynek biblioteki), wypożyczalnia rowerów (przy bibliotece) oraz boisko sportowe ze stadionem.

Do końca 2018 r. gmina wybuduje trzy obiekty sportowo-rekreacyjne – Otwarte Strefy Aktywności w Kępicach, Obłężu i Barcinie.

Na terenie gminy znajdują się także stacyjki rowerowe, planowana jest budowa trzech przystani kajakowych – w Ciecholubiu, Obłężu oraz Korzybiu.