Referaty

Referat Finansowo – Budżetowy

Skarbnik Kępic  – Grzegorz Ożóg

tel.: 59-857-66-21 wew. 54 gozog@kepice.pl

Z-ca skarbnika – Anna Kaczmaryk

tel.: 59-857-66-21 wew. 52

Referent ds płac – Izabela Greber

tel.: 59-857-66-21 wew. 32

Podinspektor ds. księgowości budżetowej –  Weronika Wiśniewska

tel.: 59-857-66-21 wew. 53

Podinspektor ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych – Kamila Michlewicz

Tel. 59 857 66 21 wew. 27 kmichlewicz@kepice.pl

Mł. referent ds. windykacji i podatku VAT – Dominik Marcula

Tel. 59 857 66 21 wew. 53 dmarcula@kepice.pl

Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Ewa Stachyra, Sylwia Dworszczak

Tel. 59 857 66 21 wew. 23,42 estachyra@kepice.pl

Pomoc administracyjna – Iwona Bućko

Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego

Kierownik referatu, Marzena Piszko-Bojaryn: 59 857-66-21 wew.36

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – Aleksandra Christyniuk

tel.: 59-857-66-21 wew. 63

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – Karolina Brzezińska – Ugorek

Tel. 59 857 66 21 wew. 31 kbrzezinska@kepice.pl

Podinspektor ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych – Aleksandra Szul-Młoczyńska  tel.: 59 857-66-21 wew. 55 amloczynska@kepice.pl

specjalista ds. nadzoru budowlanego – Danuta Terpiłowska

tel.: 59 857-66-21 wew. 58

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – Krzysztof Senger

Tel. 59 857 66 21 wew. 51 ksenger@kepice.pl

Inspektor ds. inwestycji i zarządzania energią – Marek Jaskólski

Tel. 59 857 66 21 wew. 37 mjaskolski@kepice.pl

Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych -Agnieszka Itrowska – Garus

tel. 59 857 66 21 wew.56 aitrowska@kepice.pl

Inspektor ds. promocji – Paweł Lewandowski

Tel. 59 857 66 21 wew.64  promocja@kepice.pl  plewandowski@kepice.pl

kom. 697 300 797

Biuro Obsługi Szkół

Główna Księgowa – Danuta Rapińczuk: 59-857-66-21 wew. 29

Podinspektor ds. ekonomicznych – Joanna Bronk

tel.: 59-857-66-21 wew. 61

Podinspektor ds. kadr – Marzanna Czapla

tel.: 59-857-66-21 wew. 60

Podinspektor ds. księgowości jednostek oświatowych – Małgorzata Kędzierska

tel.: 59-857-66-21 wew. 59

Podinspektor ds. ekonomicznych i płac – Grażyna Rajska

tel.: 59-857-66-21 wew. 28

Referat ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Kierownik referatu  –Dominik Zalejski tel.: 59-857-66-21 wew. 22

Stanowisko ds. geodezji – Dominik Zalejski

tel.: 59-857-66-21 wew. 22

Stanowisko gospodarki odpadami  i obsługi sołectw – Daria Jankowska, Klaudia Wawrzyniak

tel.: 59-857-66-21 wew. 70

podinspektor gospodarki wodnej, melioracji i ochrony zabytków- Tomasz Merda

tel.: 59 857-66-21 wew.37

Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami mienia komunalnego – Danuta Olejnik,

tel.: 59-857-66-21 wew. 38

Natalia Cichosz – Szumska, ncichosz@kepice.pl, wew. 57

Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska – Olga Miśkiewicz

tel.: 59-857-66-21 wew. 41 omiskiewicz@kepice.pl

Inspektor ds szacowania szkód I ochrony przyrody – Jolanta Syldatk

Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami, podinspektor Natalia Cichosz-Szumska wew. 57

Tel. 59 -857 -66 21 wew. 37 jsyldatk@kepice.pl

Podinspektor ds. geodezji i dróg gminnych – Sandra Zbrzeźniak

Tel. 59 857 66 21 wew. 41, szbrzezniak@kepice.pl

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

Kierownik USC – Sylwia Łepecka tel.: 59-857-66-21 wew. 21

podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych/Zastępca Kierownika USC – Małgorzata Dzierżawska

tel.: 59-857-66-21 wew. 34

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i OC  – Sylwia Ziemianowicz

tel.: 59-857-66-21 wew. 35

stanowisko ds. działalności gospodarczej – Katarzyna Szwiec

Tel.: 59-857-66-21 wew. 20

Inspektor ds. organizacji i kadr – Katarzyna Czyżewska

tel.: 59-857-66-21 wew. 40 kadry@kepice.pl

Inspektor ds. bezpieczeństwa informatycznego – Wojciech Kurkierewicz tel.: 59 857-66-21 wew. 26

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu – Sylwia Olechnowicz

tel.: 59-857-66-21 wew. 10 sekretariat@kepice.pl

Archiwista – Rafał Rakoczy

Tel.: 59-857-66-21 wew. 35 rrakoczy@kepice.pl

Pomoc administracyjno – prawna – Mateusz Ostrowski

Tel. 59 857 66 21 w 25

Pomoc administracyjna – Sylwester Czubajewski

Tel. 59 857 66 21 wew. 45