Referaty

Referat Finansowo – Budżetowy

Skarbnik Kępic  – Grzegorz Ożóg tel.: 59-857-66-21 wew. 54 gozog@kepice.pl

Z-ca skarbnika – Anna Kaczmaryk tel.: 59-857-66-21 wew. 52 akaczmaryk@kepice.pl

Referent ds płac – Izabela Greber tel.: 59-857-66-21 wew. 32 igreber@kepice.pl

Podinspektor ds. księgowości budżetowej –  Weronika Wiśniewska tel.: 59-857-66-21 wew. 53 wwisniewska@kepice.pl

Podinspektor ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych – Kamila Michlewicz Tel. 59 857 66 21 wew. 27 kmichlewicz@kepice.pl

Mł. referent ds. windykacji i podatku VAT – Dominik Marcula Tel. 59 857 66 21 wew. 53 dmarcula@kepice.pl

Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Ewa Stachyra, Sylwia Dworszczak Tel. 59 857 66 21 wew. 23,42 estachyra@kepice.pl

Pomoc administracyjna – Iwona Bućko ibucko@kepice.pl

 

Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego

Kierownik referatu, Marzena Piszko-Bojaryn: 59 857-66-21 wew.36 mpiszko-bojaryn@kepice.pl

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych –                            tel.: 59-857-66-21 wew. 63

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – Karolina Brzezińska – Ugorek Tel. 59 857 66 21 wew. 31 kbrzezinska@kepice.pl

Inspektor ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych – Aleksandra Szul-Młoczyńska  tel.: 59 857-66-21 wew. 55 amloczynska@kepice.pl

specjalista ds. nadzoru budowlanego – Danuta Terpiłowska tel.: 59 857-66-21 wew. 58

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – Krzysztof Senger Tel. 59 857 66 21 wew. 42 ksenger@kepice.pl

Inspektor ds. inwestycji i zarządzania energią – Marek Jaskólski Tel. 59 857 66 21 wew. 37 mjaskolski@kepice.pl

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych -Agnieszka Itrowska – Garus tel. 59 857 66 21 wew.56 aitrowska@kepice.pl

Inspektor ds. promocji – Paweł Lewandowski Tel. 59 857 66 21 wew.64, kom. 697 300 797 promocja@kepice.pl  plewandowski@kepice.pl

 

Biuro Obsługi Szkół

Główna Księgowa – Danuta Rapińczuk: 59-857-66-21 wew. 29

Podinspektor ds. ekonomicznych – Joanna Bronk tel.: 59-857-66-21 wew. 61

Podinspektor ds. kadr – Marzanna Czapla tel.: 59-857-66-21 wew. 60

Podinspektor ds. księgowości jednostek oświatowych – Małgorzata Kędzierska tel.: 59-857-66-21 wew. 59

Podinspektor ds. ekonomicznych i płac – Grażyna Rajska tel.: 59-857-66-21 wew. 28

 

Referat ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Kierownik referatu, st. ds. geodezji  –                                tel.: 59-857-66-21 wew. 22,

Stanowisko gospodarki odpadami  i obsługi sołectw – Daria Jankowska, Klaudia Wawrzyniak tel.: 59-857-66-21 wew. 70 djankowska@kepice.pl    kwawrzyniak@kepice.pl

podinspektor gospodarki wodnej, melioracji i ochrony zabytków- Tomasz Merda tel.: 59 857-66-21 wew.37 tmerda@kepice.pl

Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami mienia komunalnego – Danuta Olejnik, tel.: 59-857-66-21 wew. 38

Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska – Olga Miśkiewicz tel.: 59-857-66-21 wew. 37 omiskiewicz@kepice.pl

Inspektor ds szacowania szkód I ochrony przyrody – Jolanta Syldatk Tel. 59 -857 -66 21 wew. 37 jsyldatk@kepice.pl

Stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami, podinspektor Natalia Cichosz-Szumska wew. 57

Podinspektor ds. geodezji i dróg gminnych – Sandra Zbrzeźniak Tel. 59 857 66 21 wew. 41, szbrzezniak@kepice.pl

 

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

Kierownik USC – Sylwia Łepecka tel.: 59-857-66-21 wew. 21 slepecka@kepice.pl

podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych/Zastępca Kierownika USC – Małgorzata Dzierżawska

tel.: 59-857-66-21 wew. 34 mdzierzawska@kepice.pl

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i OC  – Sylwia Ziemianowicz tel.: 59-857-66-21 wew. 35 sziemianowicz@kepice.pl

stanowisko ds. działalności gospodarczej – Katarzyna Szwiec Tel.: 59-857-66-21 wew. 20 kszwiec@kepice.pl

 

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu/Inspektor ds. organizacji i kadr – Katarzyna Czyżewska tel.: 59-857-66-21 wew. 40 kadry@kepice.pl

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu – Sylwia Olechnowicz tel.: 59-857-66-21 wew. 10 sekretariat@kepice.pl

Inspektor ds. archiwum zakładowego – Rafał Rakoczy Tel.: 59-857-66-21 wew. 42 rrakoczy@kepice.pl

Pomoc administracyjno – prawna – Mateusz Ostrowski Tel. 59 857 66 21 w 42

Pomoc administracyjna – Sylwester Czubajewski Tel. 59 857 66 21 wew. 45 poczta@kepice.pl

 

Informatyk

Inspektor ds. bezpieczeństwa informatycznego – Wojciech Kurkierewicz tel.: 59 857-66-21 wew. 26 informatyk@kepice.pl