Władze gminy

Burmistrz

Wiceburmistrz

Rada Miejska

Skarbnik Grzegorz Ożóg