Wyniki konkursu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom

W związku z konkursem na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom na terenie Gminy Kępice  wybrana została oferta złożona przez Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski.

Na realizację zadania przekazana zostanie kwota 4 000 zł.